Warunki korzystania ze strony internetowej

Warunki korzystania ze strony internetowej

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami przed skorzystaniem z zamówienia kluczy na stronie www.ewand.com.pl

Niniejsze warunki użytkowania (wraz z dokumentami, do których się one odnoszą) określają warunki użytkowania, na których możesz korzystać z naszej strony internetowej www.ewand.com.pl (nasza strona), zarówno jako gość, jak i zarejestrowany użytkownik. Korzystanie z naszej witryny obejmuje dostęp, przeglądanie lub rejestrację w celu korzystania z naszej witryny.

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych warunków użytkowania przed rozpoczęciem korzystania z naszej witryny, ponieważ będą one miały zastosowanie do korzystania z naszej witryny. Zalecamy wydrukowanie kopii tego dokumentu do wykorzystania w przyszłości.

Korzystając z naszej strony, potwierdzasz, że akceptujesz te warunki użytkowania i zgadzasz się ich przestrzegać.

Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi warunkami użytkowania, nie możesz korzystać z naszej strony.

Inne obowiązujące warunki

Niniejsze warunki użytkowania odnoszą się do następujących warunków dodatkowych, które mają również zastosowanie do korzystania z naszej witryny:

  • Nasza Polityka prywatności , która określa warunki, na jakich przetwarzamy wszelkie dane osobowe, które od Ciebie zbieramy lub które nam przekazujesz. Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na takie przetwarzanie i gwarantujesz, że wszystkie podane przez Ciebie dane są dokładne.
  • Jeśli kupujesz towary na naszej stronie, nasze Warunki dostawy będą miały zastosowanie do sprzedaży.

Zmiany w niniejszych Warunkach

Możemy zmienić niniejsze warunki użytkowania w dowolnym momencie, zmieniając tę  stronę.

Proszę sprawdzać tę stronę od czasu do czasu, aby zauważyć wszelkie wprowadzone przez nas zmiany, ponieważ są one dla Ciebie wiążące.

Zmiany w naszej witrynie

Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą witrynę i zmieniać jej zawartość. Należy jednak pamiętać, że dowolna zawartość naszej witryny może być nieaktualna w dowolnym momencie i nie jesteśmy zobowiązani do jej aktualizacji.

Nie gwarantujemy, że nasza strona ani jakiekolwiek treści na niej zawarte będą wolne od błędów lub przeoczeń.

Dostęp do naszej strony

Treści na naszej stronie są udostępniane bezpłatnie.

Nie gwarantujemy, że nasza witryna lub jakakolwiek jej zawartość będzie zawsze dostępna lub nieprzerwana. Dostęp do naszej strony jest dozwolony tymczasowo. Możemy zawiesić, wycofać, przerwać lub zmienić całość lub dowolną część naszej witryny bez powiadomienia. Nie ponosimy wobec Ciebie odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu nasza strona jest niedostępna w dowolnym momencie lub przez dowolny okres.

Jesteś odpowiedzialny za dokonanie wszelkich ustaleń niezbędnych do uzyskania dostępu do naszej strony.

Jesteś również odpowiedzialny za upewnienie się, że wszystkie osoby, które uzyskują dostęp do naszej witryny za pośrednictwem Twojego połączenia internetowego, są świadome niniejszych warunków użytkowania i innych obowiązujących warunków oraz że ich przestrzegają.

Twoje konto i hasło

Jeśli wybierzesz lub otrzymasz kod identyfikacyjny użytkownika, hasło lub jakąkolwiek inną informację w ramach naszych procedur bezpieczeństwa, musisz traktować takie informacje jako poufne. Nie możesz ich ujawniać żadnej stronie trzeciej.

Mamy prawo do zablokowania dowolnego kodu identyfikacyjnego użytkownika lub hasła, wybranego przez Ciebie lub przydzielonego przez nas, w dowolnym momencie, jeśli w naszej uzasadnionej opinii nie przestrzegasz któregokolwiek z postanowień niniejszych warunków użytkowania.

Jeśli wiesz lub podejrzewasz, że ktoś inny niż Ty zna Twój kod identyfikacyjny użytkownika lub hasło, musisz niezwłocznie nas o tym powiadomić na adres ewand@ewand.com.pl

Prawa własności intelektualnej

Jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej w naszej witrynie oraz w materiałach na niej publikowanych. Prace te są chronione prawami autorskimi i traktatami na całym świecie. Wszystkie takie prawa są zastrzeżone.

Możesz wydrukować jedną kopię i pobrać fragmenty dowolnej strony (stron) z naszej witryny do użytku osobistego, a także zwrócić uwagę innych osób w swojej organizacji na treści publikowane w naszej witrynie.

Nie możesz w żaden sposób modyfikować papierowych lub cyfrowych kopii żadnych materiałów, które wydrukowałeś lub pobrałeś, a także nie możesz używać żadnych ilustracji, zdjęć, sekwencji wideo lub audio ani żadnych grafik oddzielnie od towarzyszącego im tekstu.

Nasz status (i wszystkich zidentyfikowanych współtwórców) jako autorów treści na naszej stronie musi być zawsze potwierdzony.

Nie wolno wykorzystywać żadnej części zawartości naszej witryny do celów komercyjnych bez uzyskania na to licencji od nas lub naszych licencjodawców.

Jeśli wydrukujesz, skopiujesz lub pobierzesz jakąkolwiek część naszej witryny z naruszeniem niniejszych warunków użytkowania, Twoje prawo do korzystania z naszej witryny natychmiast wygaśnie i musisz, według naszego uznania, zwrócić lub zniszczyć wszelkie kopie materiałów, które wykonałeś.

Brak polegania na informacjach

Treści na naszej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie jest to profesjonalna porada, na której powinieneś polegać. Chociaż dokładamy uzasadnionych starań, aby aktualizować informacje w naszej witrynie, nie składamy żadnych oświadczeń, gwarancji ani gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, że zawartość naszej witryny jest dokładna, kompletna lub aktualna.

Ograniczenie naszej odpowiedzialności

Żadne z postanowień niniejszych warunków użytkowania nie wyłącza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z naszego zaniedbania, oszustwa lub świadomego wprowadzenia w błąd, ani żadnej innej odpowiedzialności, której nie można wyłączyć ani ograniczyć zgodnie z prawem polskim. W zakresie dozwolonym przez prawo wyłączamy wszelkie warunki, gwarancje, oświadczenia lub inne warunki, które mogą mieć zastosowanie do naszej witryny lub jakichkolwiek treści na niej zawartych, wyraźnych lub dorozumianych. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec żadnego użytkownika za jakiekolwiek straty lub szkody, czy to w ramach umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), naruszenia obowiązku ustawowego lub w inny sposób, nawet jeśli jest to możliwe do przewidzenia, wynikające z lub w związku z:

  • korzystanie lub niemożność korzystania z naszej witryny; lub
  • korzystanie lub poleganie na jakichkolwiek treściach wyświetlanych w naszej witrynie.

Jeśli jesteś użytkownikiem biznesowym, pamiętaj, że w szczególności nie ponosimy odpowiedzialności za:

  • utratę zysków, sprzedaży, biznesu lub przychodów;
  • przerwy w działalności;
  • utrata oczekiwanych oszczędności;
  • utrata możliwości biznesowych, dobrej woli lub reputacji; lub
  • wszelkie pośrednie lub wtórne straty lub szkody.

Jeśli jesteś użytkownikiem indywidualnym, pamiętaj, że udostępniamy naszą witrynę wyłącznie do użytku domowego i prywatnego. Zgadzasz się nie korzystać z naszej witryny do celów komercyjnych lub biznesowych, a my nie ponosimy odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę zysków, utratę działalności, przerwy w działalności lub utratę możliwości biznesowych.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez wirusa, rozproszony atak typu „odmowa usługi” lub inny technologicznie szkodliwy materiał, który może zainfekować Twój sprzęt komputerowy, programy komputerowe, dane lub inne zastrzeżone materiały w wyniku korzystania z naszej witryny lub do pobierania jakichkolwiek treści na nim lub na dowolnej stronie internetowej z nią połączonej.

Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość stron internetowych, do których linki znajdują się na naszej stronie. Takie linki nie powinny być interpretowane jako poparcie przez nas tych powiązanych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z nich.

Różne ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności będą miały zastosowanie do odpowiedzialności powstałej w wyniku dostawy jakichkolwiek towarów przez użytkownika, które zostaną określone w naszych Warunkach dostawy.

Wirusy

Jak każda witryna, nie możemy zagwarantować, że nasza witryna będzie bezpieczna lub wolna od błędów lub wirusów.

Jesteś odpowiedzialny za konfigurację swojej technologii informatycznej, programów komputerowych i platformy w celu uzyskania dostępu do naszej witryny. Powinieneś używać własnego oprogramowania antywirusowego.

Nie wolno nadużywać naszej witryny poprzez świadome wprowadzanie wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych lub innych materiałów, które są złośliwe lub technologicznie szkodliwe. Nie wolno podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do naszej witryny, serwera, na którym przechowywana jest nasza witryna, ani żadnego serwera, komputera lub bazy danych połączonej z naszą witryną. Nie wolno atakować naszej witryny za pomocą ataku typu „odmowa usługi” lub rozproszonego ataku typu „odmowa usługi”. Naruszając to postanowienie, popełniłbyś przestępstwo . Zgłosimy każde takie naruszenie odpowiednim organom ścigania i będziemy współpracować z tymi organami, ujawniając im Twoją tożsamość. W przypadku takiego naruszenia Twoje prawo do korzystania z naszej strony natychmiast wygaśnie.

Linki i zasoby stron trzecich w naszej witrynie

Jeżeli nasza witryna zawiera łącza do innych witryn i zasobów udostępnianych przez osoby trzecie, łącza te są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych.

Nie mamy kontroli nad zawartością tych stron lub zasobów.

Obowiązujące prawo

Jeśli jesteś konsumentem, pamiętaj, że niniejsze warunki użytkowania, ich przedmiot i formacja podlegają prawu polskiemu.

Skontaktuj się z nami

Aby się z nami skontaktować, wyślij e-mail na adres ewand@ewand.com.pl