Polityka prywatności

Witamy w dorabianiu kluczy on line.. To jest nasza Informacja o polityce prywatności. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą informacją, ponieważ zawiera ona ważne informacje na temat tego, kim jesteśmy, w jaki sposób i dlaczego gromadzimy, przechowujemy, wykorzystujemy i udostępniamy dane osobowe, jakie są Twoje prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych oraz jak skontaktować się z nami w sytuacji złożenia  skargi.

Niniejsza informacja o prywatności jest podzielona na następujące sekcje:

Kim jesteśmy

Ta strona internetowa jest obsługiwana przez EWAND Andrzej Czarkowski. Jesteśmy firmą wpisaną przez Prezydenta Miasta Zielonka, do ewidencji działalności gospodarczej. Siedziba firmy znajduje się w Warszawie ul. Kondratowicza 27b.  Zarejestrowana pod numerem NIP: 524 106 36 02  Regon: 010232004. Gromadzimy, wykorzystujemy i odpowiadamy za niektóre dane osobowe o Tobie. Kiedy to robimy, podlegamy regulacjom ogólnego rozporządzenia o ochronie danych , które ma zastosowanie w całej Unii Europejskiej i  jesteśmy odpowiedzialni jako „administrator” tych danych osobowych do celów tych przepisów.

Nasza strona internetowa

Niniejsza informacja o polityce prywatności dotyczy korzystania z naszej strony internetowej, www.ewand.com.pl i wszelkich zamówień, które składasz u nas.

Nasze gromadzenie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych

Poniżej przedstawiamy opis wszystkich sposobów, w jakie planujemy wykorzystać Twoje dane osobowe, oraz podstawy prawne, na których się opieramy. Klucz znajdujący się pod tabelą zawiera więcej informacji o podstawie prawnej przetwarzania Twoich danych. W stosownych przypadkach określiliśmy, jakie są nasze prawnie uzasadnione interesy w związku z przetwarzaniem Twoich danych.

Kiedy zbierane są informacje

Jakie informacje zbieramy

Jak i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane

Kiedy składasz u nas zamówienie

Informacje podane przy kasie

Zbieramy to:

•   w celu potwierdzenia, realizacji i wysyłki zamówienia (podstawa: umowa)

•   aby odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące zamówienia. (Podstawa: umowa)

•   w celu wypełnienia naszych zobowiązań podatkowych i księgowych (podstawa: uzasadniony interes; obowiązek prawny)

•   aby powiadomić Cię o sprawach związanych z Twoim zamówieniem lub zmianach w niniejszym powiadomieniu. (Podstawa: umowa; obowiązek prawny)

•   do zbierania i publikowania wszelkich recenzji na naszej stronie internetowej lub do odpowiedzi na Twoje pytanie lub komentarz na temat nas lub naszych usług. (Podstawa: uzasadniony interes)

•   aby ulepszać nasze usługi i naszą stronę internetową, zachęcać odwiedzających do wyrażania opinii i dyskusji na naszej stronie internetowej oraz promować naszą stronę internetową wśród potencjalnych klientów. (Podstawa: uzasadniony interes)

Podstawy prawne, na których możemy się oprzeć, obejmują:

 • zgoda: jeśli udzieliłeś nam wyraźnej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w określonym celu.
 • Umowa: gdy wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych jest niezbędne do zawarcia z Tobą umowy lub ponieważ poprosiłeś nas o podjęcie określonych kroków przed zawarciem umowy
 • obowiązek prawny: gdy wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych jest niezbędne do zachowania zgodności z prawem (z wyłączeniem zobowiązań umownych)
 • uzasadnione interesy: gdy wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych jest niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów lub uzasadnionych interesów strony trzeciej (chyba że istnieje dobry powód, aby chronić Twoje dane osobowe, który jest nadrzędny w stosunku do naszych uzasadnionych interesów). Obejmują one uzasadnione interesy nas i naszych użytkowników w zapewnianiu przez nas bezpiecznej i wydajnej usługi wykonania usługi.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe

Aby pomóc nam uzyskać i przetworzyć opinie klientów, przekażemy Twoje imię i nazwisko, adres e-mail i numer zamówienia do Firmy IBC w której mamy wykupione domeny oraz znajdują się serwery. Polityka stwierdza, że  pod pewnymi względami działają również jako niezależny administrator danych Twojego adresu e-mail i informacji związanych z każdą pozostawioną przez Ciebie opinią.

Udostępniamy Twój adres e-mail i nazwę użytkownika naszym dostawcom usług e-mail Google

Bank Inteligo lub PayPal zbierze informacje dotyczące płatności w celu przetworzenia płatności za klucze.

Udostępnimy Twój adres do wysyłki lub e-mail firmie In Post lub innej firmie kurjerskiej w celu umożliwienia otrzymywania powiadomień o śledzeniu, gdy używana jest opcja śledzenia przesyłki.

Udostępnimy dane osobowe organom ścigania lub innym organom na żądanie zgodnie z obowiązującym prawem.

W przypadku sprzedaży lub zakupu jakiejkolwiek firmy lub aktywów, w takim przypadku możemy ujawnić Twoje dane osobowe potencjalnemu sprzedawcy lub nabywcy takiej firmy lub aktywów.

Jeśli sprzedamy naszą firmę lub zasadniczo wszystkie jej aktywa zostaną przejęte przez stronę trzecią, posiadane przez nas dane osobowe dotyczące naszych klientów będą jednym z przekazanych aktywów.

Możemy być zobowiązani do ujawnienia lub udostępnienia Twoich danych osobowych w celu spełnienia wszelkich zobowiązań prawnych lub w celu wyegzekwowania lub zastosowania naszych warunków dostaw i innych umów; lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa naszej firmy, naszych klientów lub innych osób.

Przekazywanie Twoich informacji poza EOG

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe następującym podmiotom, które znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG):

PayPal przetwarzają Twoje dane dotyczące płatności w USA, aby móc przetworzyć Twoją płatność.

 • Google świadczą nam usługi hostingu poczty e-mail za pośrednictwem serwerów znajdujących się w USA.

Stany Zjednoczone nie mają takich samych przepisów o ochronie danych, jak Polska i EOG. Chociaż Komisja Europejska nie wydała formalnej decyzji, że takie kraje zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych podobny do tych, które mają zastosowanie w Polscew i EOG, wszelkie przekazywanie danych osobowych będzie podlegać odpowiednim zabezpieczeniom dozwolonym przez Dane Ogólne Rozporządzenie o ochronie, które ma na celu pomóc chronić Twoje prawa do prywatności i zapewnić środki zaradcze w mało prawdopodobnym przypadku niewłaściwego wykorzystania Twoich danych osobowych.

PayPal korzysta z mechanizmu wymagającego od wszystkich firm w jego grupie firm przestrzegania tych samych zasad w odniesieniu do wykorzystywania danych osobowych. Są one znane jako „wiążące reguły korporacyjne”. Więcej informacji na temat wiążących reguł korporacyjnych można znaleźć w Komisji Europejskiej. Polityka prywatności PayPal.

Pliki cookie i podobne technologie

Plik cookie to mały plik tekstowy, który jest umieszczany na Twoim urządzeniu podczas korzystania z naszej strony internetowej. Na naszej stronie używamy plików cookie. Pomagają nam one rozpoznać Ciebie i Twoje urządzenie oraz przechowywać pewne informacje o Twoich preferencjach lub przeszłych działaniach.

Więcej informacji na temat korzystania przez nas z plików cookie można znaleźć w naszej Polityce plików cookie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, odwiedź witrynę O plikach cookie lub Wszystkie informacje o plikach cookie.

Twoje prawa

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych przysługuje Ci szereg ważnych praw bezpłatnie. Podsumowując, są to prawa do:

 • dostęp do Twoich danych osobowych i niektórych innych informacji uzupełniających, do których odnosi się niniejsza Informacja o polityce prywatności
 • wymagać od nas poprawienia wszelkich błędów w Twoich danych, które posiadamy
 • żądać usunięcia danych osobowych dotyczących Ciebie w określonych sytuacjach
 • otrzymać dane osobowe dotyczące Ciebie, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i masz prawo przesłać te dane stronie trzeciej w określonych sytuacjach
 • w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego
 • sprzeciwu wobec podejmowanych w sposób zautomatyzowany decyzji, które wywołują wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływają;
 • sprzeciwić się w niektórych innych sytuacjach dalszemu przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych
 • w inny sposób ograniczyć przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych w pewnych okolicznościach

Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, prosimy:

 • napisz do nas na adres ewand@ewand.com.pl
 • daj nam wystarczająco dużo informacji, aby Cię zidentyfikować,
 • podaj nam informacje, których dotyczy Twoja prośba.

Dbanie o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Z wyjątkiem kodów kluczy (które usuwamy nie później niż dwa tygodnie od potwierdzenia zamówienia) będziemy przechowywać te informacje zgodnie z harmonogramem przechowywania danych, którego celem jest zapewnienie, że zachowamy Twoje dane tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów opisanych w w powyższej tabeli.

Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowej utracie danych osobowych, wykorzystaniu lub dostępowi do nich w nieautoryzowany sposób. Ograniczamy dostęp do Twoich danych osobowych do tych, którzy mają rzeczywistą potrzebę biznesową, aby je poznać. Osoby przetwarzające Twoje dane będą to robić tylko w autoryzowany sposób i podlegają obowiązkowi zachowania poufności.

Posiadamy również procedury postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa danych. Powiadomimy Ciebie i wszelkie odpowiednie organy regulacyjne o podejrzeniu naruszenia bezpieczeństwa danych, jeśli będziemy do tego prawnie zobowiązani.

Mamy nadzieję, że zdołamy rozwiązać wszelkie zgłoszone przez Ciebie pytania lub wątpliwości dotyczące wykorzystania przez nas Twoich informacji.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych daje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie Unii Europejskiej (lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego), w którym pracujesz, na co dzień mieszkasz lub w którym doszło do domniemanego naruszenia przepisów o ochronie danych.

Zmiany w niniejszej informacji o polityce prywatności

Od czasu do czasu możemy zmienić niniejszą informację o polityce prywatności, o czym poinformujemy Cię e-mailem, w stosownych przypadkach.

Jak się z nami skontaktować

Skontaktuj się z nami pod adresem ewand@ewand.com.pl, jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej informacji o polityce prywatności lub informacji, które posiadamy o Tobie.